بایگانی ماهیانه: نوامبر 2011

اگر می‌خواهی ترکم کنی
لبخند را فراموش نکن…
کلاه می‌تواند از یادت رود
دستکش، دفترچه‌ی تلفنت
هر آن چیزی که باید دنبالش برگردی
… و ناگهان در برگشت گریانم می‌بینی
و ترکم نمی‌کنی
اگر می‌خواهی بمانی
لبخندت را فراموش نکن
حق داری زادروزم را از یاد ببری
و مکان اولین بوسه‌مان
و دلیل اولین دعوایمان
اما اگر می‌خواهی بمانی
آه نکش
لبخند بزن
هالینا پوشویا توسکا

همیشه دوست داشتم سخت ترین راهها رو انتخاب کنم….

یه جور بیماری می تونه باشه

بیماری مهلکی که به مرگ بیمار منجر میشه