بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2011

کاش انقدر گیج نبودم … انگار هیچ چیز افق روشنی نداره… شاید داره من نمیبینمشون … شاید عوارض آب و هوای این جزیره است که همیشه ابریه و هیچ وقت نمی تونی خورشید رو درست ببینی… یه نشونه هم پیدا شه کافیه. میفهمی؟