بایگانی ماهیانه: ژوئن 2011

یه جاهایی هست که آدم دیگه نمی تونه خودش ادامه بده … انگار یه جاده است که می ترسی تا تهش بری …

میزنی کنار و صبر می کنی تا ببینی چی میشه

می سپری دست زمان