| بانوی اردیبهشت

بانوی اردیبهشت

وب‌نوشته‌های نازنین کاظمی

یه جاهایی هست که آدم دیگه نمی تونه خودش ادامه بده … انگار یه جاده است که می ترسی تا تهش بری …

میزنی کنار و صبر می کنی تا ببینی چی میشه

می سپری دست زمان

blog comments powered by Disqus