| بانوی اردیبهشت

بانوی اردیبهشت

وب‌نوشته‌های نازنین کاظمی

چیزهایی هم هست که نمیشه گفت و نوشت … فقط یه حسه … انقدر عمیقه که می تونی حسش کنی اما نمیشه نوشتش
blog comments powered by Disqus