بایگانی ماهیانه: ژوئن 2010

ح

زنها دوست دارن با مردی ازدواج کنند که :مثل شیر باوقار مثل خر پرکار مثل میمون بامزه مثل سگ باوفا و مثل خروس باغیرت باشد. ولی اغلب با مردی ازدواج میکنند که: مثل شیر بی رحم مثل خر نفهم مثل میمون بی ریخت مثل سگ هار و مثل خروس عاشق حرم سرا است

انقدر خشم در درونم قوی شد امروز که می تونستم کسی رو بکشم…. انقدر این توانایی درم بلقوه شد یه لحظه که ترسیدم از خودم….