بایگانی ماهیانه: آگوست 2007

دغدغه هایم را در بادکنکی قرمز فوت می کنم
بادکنک می ترکد…

باید اسم مجارستان رو گذاشت کشور بوسه…
همه آدمها از هر فرصتی برای بوسیدن هم استفاده می کنند…در صف قطار..در رستوران…در حین خرید…

ما
زادهء فراموشی های همیشگی هستیم
دوستت دارم های تکراری
اشک های بیهوده
اما من
با صدای آخرین ناقوس
به باد می سپارم هر آنچه غمگینم کرده است…

باید به تلخی بر تمامی توقیف های مطبوعاتی گریست و گفت روز خبرنگار بر همهء خبرنگاران مبارک…

همهء ما در تلاشی نافرجام برای خوب بودن میمیریم.

خواستیم که بمانیم
بشنویم
بخوانیم
نشد
حافظ هم این روزها طعم گسی می دهد…

به میمنت و مبارکی انگار دوباره به دنیای مجازی باز گشتیم.