بایگانی ماهیانه: می 2007

اگر باد بیاید
بر افرا خواهد وزید
اگر تو بیایی
به سوی من خواهی آمد.
پ.آ
پی نوشت :
باید که جمله جان شوی
تا لایق جانان شوی…

این همه بحث و حرف و حدیث برای چه؟
به خواب می ماند این روزها…
* *
پای تلفن می خندم
می گوید چرا انقدر تلخ شدی؟
* *
غذا می پزم…ماشین لباس شویی در طول روز خاموش نمی شود…خانه را مرتب میکنم…نقاشی میکشم…خزعبلات می نویسم…به چشمانم در آینه نگاه میکنم…
* *
از دست رفته ام این روزها…….
* *
یک شاخه گل قدرت بسیار زیادی دارد….بسیار زیاد…

امروز ته فنجان قهوه
هیچ چیز نبود جز هزاران فریاد…
پینوشت :
چرا هر وقت فکر میکنم همه چیز خوبه یه طوفان بپا میشه؟

مرسی محمد عزیز
یک دنیا سپاس از کادوی زیبایی که بهم دادی.
/1386/02/nani.jpg
عکاس باشی
تولدی خاطره انگیز برام به ارمغان آوردی…
یک ۲۴ سالگی فراموش نشدنی…
ممنون

در میان حلقه های دود می رقصم…می چرخم…
همه محو می شوند…
همه…
تولدم مبارک

من میراثدار تمامی عاشقان این خاندانم
می خواهم تمامی شعرهای عاشقانهء نانوشتهء مادربزرگ را بلند بلند فریاد بزنم
به کسی چه مربوط؟