من ترسیدم
از تمامی بودها و نبودها
از تمامی خواستن ها
من ترسیدم
از صرف تمام فعلهایی که به بود من و نبود تو ختم می شود

لندن. ۳۰ اپریل

کاشکی من هم وقتی به سن تو رسیدم ستاره ای داشته باشم که بخندد و یک ستاره دور گردن که نوک انگشتانم را آبی کند.

 

چهل سالگی

ناهید طباطبایی

اگر می‌خواهی ترکم کنی
لبخند را فراموش نکن…
کلاه می‌تواند از یادت رود
دستکش، دفترچه‌ی تلفنت
هر آن چیزی که باید دنبالش برگردی
… و ناگهان در برگشت گریانم می‌بینی
و ترکم نمی‌کنی
اگر می‌خواهی بمانی
لبخندت را فراموش نکن
حق داری زادروزم را از یاد ببری
و مکان اولین بوسه‌مان
و دلیل اولین دعوایمان
اما اگر می‌خواهی بمانی
آه نکش
لبخند بزن
هالینا پوشویا توسکا